Bestyrelsen

Opdateret Januar 2019

Formand Tinja Vandmose
autismekbhfrb@gmail.com
Valgt til bestyrelsen – på valg 2021

Kasserer Martin Winge Andersen
39272911 / 26733707 / martin@winge-andersen.dk
Valgt til bestyrelsen – på valg i 2020.

Bestyrelsesmedlem Tine Heerup
33558373 / tine.heerup@gmail.com
Valgt til bestyrelsen, Hovedbestyrelsen, Repræsentantskabet, DH København – på valg i 2020.

Bestyrelsesmedlem Rie Gravesen
Valgt til bestyrelsen, Forældrerådet, bisidning – på valg i 2021.

Bestyrelsesmedlem Eva Marija Opresnik
Valgt til bestyrelsen, Repræsentantskabet – på valg i 2020.

Bestyrelsesmedlem Truels Sterm
61359432 / truels.sterm@gmail.com
Valgt til bestyrelsen, Kbh kommunes Centerråd- på valg i 2020.

Bestyrelsesmedlem Charlotte Aagaard Knudsen

Valgt til bestyrelsen – på valg 2021

Bestyrelsesmedlem Solvejg Dons Petot
Valgt til bestyrelsen – på valg 2021

Bestyrelsesmedlem  Katrine Palsby
Valgt til bestyrelsen – på valg 2021

Suppleant til bestyrelsen Heidi Schmidt
Valgt som suppleant til bestyrelsen – på valg 2020

Tilknyttet bestyrelsen Winnie Lundgren
50242178 / winnie.lundgren48@gmail.com
Bisidning

 

Hvad laver  bestyrelsen?

Vi holder ca. 4-6 bestyrelsesmøder årligt, af ca. 2 timers varighed. Møderne holder vi hjemme hos hinanden. Vi har en fast dagsorden til møderne, og vi skiftes til at tage referat af møderne. En typisk dagsorden for et møde vil være planlægning af kommende medlemsarrangementer samt gensidig orientering fra møder mm.

På møderne tager vi os også tid til at tale sammen om os selv og familie for på den måde at udnytte vores netværk.

En stor del af bestyrelsens arbejde går med at planlægge medlemsarrangementer. Vi følger med i de forskellige drøftelser, debatter i forhold til, hvad der kunne være relevante emner. På bestyrelsesmøderne drøfter vi de forskellige ideer og aftaler, hvilke vi vil arbejde videre med samt hvem af os, der er ansvarlig for arrangementet. Den/de ansvarlige har flere opgaver; varetager kontakten til oplægsholderen, sørger for skriv til hjemmesiden og medlemsblad om arrangementet samt at være vært ved medlemsarrangementet. Som udgangspunkt er vi altid 2 ansvarlige til et arrangement, så man kan hjælpe hinanden. Det tager vel ca. 1 time alt i alt at planlægge et medlemsarrangement, og dertil tilstedeværelse den aften arrangementet gennemføres.

Vi er pt. repræsenteret i Forældrerådet og Centerrådet (begge under Center for Handicap) samt Kommunes Handicapråd. Så for bestyrelsesmedlemmer med interesse for det politiske er, der mulighed for at påvirke beslutninger via vores repræsentanter i de tre råd.

%d bloggers like this: