Kære deltager.
Grundet Corona/Covid-19 virus epidemien er arrangemenetet aflyst
venlig hilsen Bestyrelsen

PDA – Pathological Demand Avoidance/Patologisk Krav Afvisende – er en særlig profil hos nogle personer med autisme.

Personer med PDA er ekstremt følsomme over for, at andre stiller krav eller har forventninger til dem, da dette udløser angstreaktioner hos dem, også selv de mindste krav som f.eks. at børste tænder. Det betyder, at personer med PDA undgår krav og forventninger på en tvangspræget måde, og de forsøger at styre og kontrollere alt omkring dem. Personer med PDA er derfor også meget dominerende i deres adfærd, da det giver dem ro og mindsker deres angst at kunne kontrollere miljøet omkring dem. Det bliver dog ofte mistolket i miljøet som trodsighed, opsætsighed eller manglende opdragelse eller grænsesætning.

Børn og unge med PDA har en stor frygt for at begå fejl, og de vil hellere undgå at forsøge end forsøge og eventuelt fejle. Børn og unge med PDA har ofte et lavt selvværd, og de vil derfor undgå at gøre ting, som de føler kan afsløre, at de ikke er ’gode nok’.

Dato og tid

Lørdag d. 14. marts 2020 kl. 10:00 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 10:00

Sted

Kedelhallen, Nyelandsvej 75A, 2000 Frederiksberg

Personer med PDA udgør en gruppe, der, hvad de autistiske symptomer angår, “snyder”, og derfor går de under radaren, og mange af dem får først sent en autismediagnose. Personer med PDA er gode til at imitere ’normal’ adfærd hos jævnaldrende, endda i en sådan grad så andre, der ikke kender dem så godt, kan blive i tvivl om, hvorvidt der faktisk foreligger autisme.

PDA og den grundlæggende angsttilstand giver således store udfordringer for personen og skaber forpinthed, ligesom det ofte slider på familierne og omgivelserne og gør det svært at få et hverdagsliv til at fungere.

Det er vigtigt at bemærke, at mange med autisme oplever kravafvisende adfærd, hvilket ikke altid er det samme som PDA. Dette vil gennemgås på kurset.

Kurset vil være en blanding af en teoretisk gennemgang af PDA, anden kravafvisende adfærd, autisme og angst og en praktisk tilgang til, hvordan man kan møde børn, unge og voksne med PDA herunder en gennemgang af pædagogiske redskaber. På kurset er der ligeledes mulighed for at stille spørgsmål og erfaringsudveksle med de andre kursusdeltagere.

 

Program for temadagen:10.00:   Velkomst og intro til PDA ved psykolog Nina S. Ibsen, fra Molis.

10.20:   Grundlæggende viden om hjernens funktion ved autisme og PDA

11.30:  Pause

11.45:   PDA og anden kravafvisende adfærd ved autisme

12.45:   Frokost

13.30:  Angst – grundlaget ved PDA

14.45:  Pause

15.00:  Redskaber til at håndtere PDA og anden kravafvisende adfærd

16.00:   Tak for i dag

 

tilmelding: link

Denne temadag er for alle medlemmer af Landsforeningen Autisme, underordnet hvilken kreds man tilhører.

 

Du skal bruge dit medlemsnummer når du tilmelder dig. Har du det ikke ved hånden kan du finde det ved at logge ind på foreningens hjemmeside her: http://autismeforeningen.dk/log-ind/

Er du ikke medlem endnu kan du melde dig ind her: http://autismeforeningen.dk/bliv-medlem/ Herefter kan du tilmelde dig temadagen.


For at mindske antallet af tilmeldte der, underordnet grunden, ikke dukker op/ikke framelder sig, har vi indført et ‘no-show-gebyr’ på kr. 50,-. For dette gebyr får man en sandwich og vand hvis man fremmøder, eller pengene retur hvis man framelder sig inden for fristen (senest 3 dage før arrangementets start). Vi håber på jeres forståelse for dette, da vi erfarer at der ofte er flere der tilmelder sig end der dukker op til vores gratis arrangementer. Ved rettidig framelding har vi god mulighed for at tilbyde pladserne til vores ventelister.

Nærmeste metrostation er Fasanvej St.
Der er ca. 310-600 meter fra Fasanvej metrostation til Kedelhallen, alt efter valgt rute. https://moovitapp.com/danmark-2965/poi/Kedelhallen/Fasanvej%20St.%20(Metro)/da?tll=55.683947_12.521455&fll=55.681692_12.523156&customerId=4908