Foredrag:     Støttemuligheder i serviceloven – Målrettet forældre til børn under 18 år
Foredragsholder: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv
Tid: 10 September 2019 kl19-21
Sted Kulturstationen Vanløse, Heerupsalen
Frode Jacobsens Plads 4, 1. sal. , 2720 Vanløse

Om foredraget

Når man har et barn med autisme, kan det være vanskeligt at navigere i de offentlige støttemuligheder. Mange spørgsmål melder sig, og det kan være svært at forstå, hvorfor nogen familier kan få støtte, mens andre familier ikke anses for berettiget til en ydelse, selvom begge familier har et barn med autisme.

Vi har derfor inviteret socialrådgiver Inge Louv til at stille skarpt på, hvordan kommunen vurderer, hvad man kan få og orientere om de forskellige støttemuligheder i serviceloven med fokus på rådgivning, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

 

Man skal ikke tilmelde sig for at deltage i dette arrangement, hvor der er plads til 50 tilhørere !

Mange hilsner – og vel mødt!
Bestyrelsen