Cafe-aften

Tid: 14 Maj 2019, kl 19 – 21.30
Sted: Vanløse kulturstation, Kultursalen
Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

Invitation til Caféaften

Kære medlem,

Vi inviterer dig, der har autisme inde på livet, til en cafeaften, hvor du kan udveksle erfaringer med andre
pårørende.

Du vil høre nogle personlige beretninger, få en kort introduktion til foreningens arbejde og mulige emner
for aftenen. Det kunne for eksempel være:
 Søskende
 Familiens sociale liv
 Ferier
 Aflastning
 Arbejde
 Bedsteforældre
 Fritidsinteresser
 Ensomhed
 Andre emner, som du har lyst til at tage op

Hensigten med aftenen er at skabe et uformelt forum, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling med
andre, uden at man nødvenligvis skal etablere og deltage en egentlig netværksgruppe.
Samtidig vil vi gerne hjælpe med at starte netværksgrupper, hvis der er ønske og basis for det.

Vi giver en kop kaffe og glæder os til at se jer.
Der er IKKE tilmelding til dette arrangement, mød blot op.

Mange hilsner – og vel mødt!
Bestyrelsen