Københavns kommune inviterer den 30 oktober til boligkonference med henblik på muligheder og udfordringer for handicapområdet. I deres invitationsmateriale skriver de blandt andet:

København mangler billige boliger og byggegrunde til at skabe tidssvarende og tilgængelige boliger til borgere med handicap og der er derfor behov for at tænke nyt, hvis København fortsat skal være en by med plads til alle. Skal borgere med handicap ikke også have indflydelse på, hvilken type bolig de ønsker at bo i?

Arrangementet foregår på Københavns rådhus i festsalen den 30/10 kl 14-17.
Tilmelding skal ske til handicaprådet senest den 25/10.

Link

venlig hilsen Bestyrelsen