Invitation til Caféaften

Tid: 27 november 2018, kl 19 – 21.30
Sted: Vanløse kulturstation, Kultursalen
Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse
Vi inviterer alle pårørende til personer med autisme til en cafeaften, hvor der vil være mulighed for at drøfte relevante temaer med andre pårørende, og eventuelt danne netværksgrupper, hvis der er stemning og basis for det.

Forløb:
Aftenen vil byde på nogle korte introduktioner til emner som deltagerne finder relevante at drøfte med andre. Derefter vil vi dele os op i grupper og drøfte de forskellige emner. Afslutningsvis vil vi samles igen og bede de enkelte grupper om kort at fortælle om deres drøftelser.

Hensigt:
Hensigten er at skabe et uformelt forum, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling med andre, uden at man nødvenligvis skal etablere og deltage en egentlig netværksgruppe.

Samtidig vil vi gerne være behjælpelige med nedsættelse af netværksgrupper, hvis der er ønske og basis for det.

Tilmelding samt forslag til emner:

Vi vil meget opfordre de, der har lyst til at deltage, til forud for aftenen og gerne senest søndag den 22. November 2018 at sende forslag til relevante emner, der kunne drøftes på cafeaftenen.

I må også meget gerne samtidig tilmelde jer til aftenen.

Tilmelding og forslag til emner sendes til tine.heerup@gmail.com

Mange hilsner – og vel mødt!
Bestyrelsen

Reklamer