Tilbud til beboere i Københavns kommune

Københavns kommune har til efterårsferien 2018 arrangeret “FerieCamp”, som en camp for børn med særlige behov, som fx fysisk handicap eller kognitiv funktionsnedsættelse.

I deres beskrivelse ses det at der både er aktiviteter for udadreagerende og inadreagerende unge.

Læs mere via følgende link: https://feriecamp.kk.dk/tilmelding

Landsforeningen Autisme København/Frederiksberg er ikke involveret i tilbuddet.

Reklamer