bch

Kredsbestyrelsen har været til fællesmøde med Handicaprådet og Centerrådet i kraft af vores repræsentation begge steder. Socialforvaltningen deltog også, da de er en del af centerrådet, og der var mulighed for at høre den ny socialborgmester Mia Nyegaard (B), som forsikrede deltagerne om hendes engagement i handicapområdet.

Indledningsvis blev der præsenteret en behovsanalyse for socialområdet 2010-2026. Hovedkonklusionen er, at der vil ses et stigende behov for midler til handicapområdet samt de andre områder, der hører under socialforvaltningen. På autismeområdet skyldes det øgede behov for midler til f.eks. boliger og behandling, at flere får diagnosen. For andre handicapgruppe ses stigende levealder.

Socialforvaltningens økonomiafdelingen har beregnet finansieringsbehovet til handicapområdet frem til 2026 ud fra to scenarier, som lidt forsimplet sagt er et optimistisk og et pessimistisk scenarie for hvor meget hjælp, der vil kræves. Ved det optimistiske scenarie vil der på årsplan mangle 35 mio kroner og ved det pessimistiske scenarie vil der mangle 76 mio kroner årligt til handicapområdet.

Til dette beklager borgmester Mia Nyegaard, der ikke sker en demografisk regulering, så budgettet automatisk tilpasses antallet af handicappede.

Kredsbestyrelsen er bekymret for at denne behovsanalyse viser de første tegn på en fremtid, hvor indbyggere med autismediagnose får markant dårligere forhold. Derfor bliver udviklingen fulgt tæt. 

Her findes et link til den fulde rapportRapport

Sidst skal det nævnes, at BorgerCenter Handicap forhandler om at flytte til det gamle telefonhus på Borups Alle senere på året.