Med baggrund i sine erfaringer som mor og temaerne i bogen ”Autisme og tilknytning, En mors fortælling – Et fagligt perspektiv”, vil Birgitte komme ind på:

  • Hvilken indflydelse autismen havde på oplevelsen af tilknytning og kontakt i det tidlige samspil med sin søn.
  • Sine reaktioner som mor, herunder et alt for højt stressniveau som en vigtig hovedoverskrift.
  • Manglende forælderevne eller en manglende professionel viden om autisme.
  • Hvorfor en professionel viden om autisme havde været afgørende vigtig, i samspil med den type hjælp de ellers fik.
  • Hvorfor det er afgørende at autismen ses så tidligt som muligt.
  • Hvordan mødet med de professionelle og tilgangen til samarbejdet, kan bidrage til at sænke stressniveauet hos forældrene og dermed styrke kontakten og mødet med barnet.

 

Tid: Mandag den 14.maj 2018, kl. 19.00- 21.00

Sted: Vanløse Kulturhus, Heerupsalen, Jernbane Allé 4,1, 2720 Vanløse

Pris: Gratis

Tilmelding: Alle er velkomne, dog gælder først til mølle-princippet.