20-årige Mette Borchert Vahlun kommer og fortæller os om, hvordan hun som ung kvinde på spektret oplever og sanser verden på godt og ondt.

Det foregår tirsdag 10. april 2018 fra kl. 19 til 21 i Vanløse Kulturhus, Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse,

I foredraget vil hun fortælle om et liv, der har budt på mange sejre, men også mange nederlag. Mette fik diagnosen Asperger, da hun var 11 år, og hun har gået på mange forskellige typer skoler: Inklusionsforsøg folkeskolenen friskole, to efterskoler, en specialskole, en ungdomshøjskole, en frifagskole, et fag på fjernstudie og til sidst en højskole.

Gennem selvforståelsesforløb og samtaler har Mette fået redskaber og strategier til at forstå og takle mange af de udfordringer, hun møder i en neurotypisk verdenså hun i dag kan begå sig bedre

For tre år siden fik Mette Borchert Vahlun den idé at arrangere en konference for alle med interesse i kvinder på spektret, og hvor alle oplægsholdere er kvinder på spektret.

For at udbrede mere viden om og forståelse for autistiske kvinders liv startede hun den dansksprogede YouTubekanal ”Mets Aspie World og en blog på Facebook med samme navn. Her fortæller hun blandt andet om sit liv med diagnoserne Asperger, ADHD og OCD – og omhvordan andre kan være med til at tilgodese de særlige behov, mennesker på spektret har.

Alle er velkommne.

Kommentar 21/4 2018: Foredragsholder udleverer ikke slides fra foredrag