Vi viderebringer følgende information fra sekretariatet i Landsforeningen Autisme:

“Noget af det vi i sekretariatet hører rigtig meget om lige nu i støttetelefontiden og hos socialrådgiver Ulla Kjer er forældre, der kæmper mod kommunerne. Mange efterspørger information om den børnefaglige undersøgelse – og flere føler sig bange for og truet af en forældreevneundersøgelse.

Derfor har vores socialrådgiver Ulla Kjer skrevet en tekst med lovgivningen og reglerne for de to undersøgelser.”

LÆS den HER.