[Info fra sekretariatet i Landsforeningen Autisme]

Mestringsforløb – målrettet autistiske forældre

Autistiske forældre er oversete i forhold til undervisning, støtte, vejledning og hjælp til selvhjælp. Lovgivningen støtter i nogen grad barnet, men de udfordringer forældrene har, i kraft af deres autisme, er det ikke muligt at få støtte til. Forældreskabet udfordres ofte i samarbejdet med vuggestue, børnehave, skole og det er ikke altid at forældrene føler sig forstået og anerkendt, i deres rolle, som mor eller far for barnet.

Projektet varer i 10 måneder. Der er et møde per måned. Møderne vil vare to timer. Møderne vil være struktureret på samme måde hver gang. Mestringsforløbet afsluttes med et seminar.

Alle møderne vil have et bestemt tema, som også danner baggrund for undervisningen. Temaerne vil være bygget op omkring rollen som autistisk forælder.

Det er Det Nationale Autismeinstitut der står for undervisningen – sammen med socialrådgivere og voksne med autisme.

Det er målet, at deltagerne inddrages på en måde som fremmer accept og erkendelse og anerkendelse, så nye mestringsstrategier kan udvikles og forældrenetværket styrkes.

 Møderne vil have temaer som

  • Kontakten til, og samarbejde med, myndigheder
  • Hvad har du af rettigheder som autistisk forælder?
  • Hvordan minimering man stress i familien?
  • Indsigt og erkendelse med psykoedukation
  • At være autistisk forældre

 

Deltagere: Voksne autister der er forældre

Antal: 16 personer

Pris: for 10 måneder + slut seminar: 325 kroner

Sted: Landsforeningen Autisme,

Banestrøget 19-21, 2630 Taastrup

Tid: Datoer og tidspunkter kommer snarest på www.autismeforening.dk

 

Projektet er blevet muligt med støtte fra Sofiefonden – og er i samarbejde med Autisme- og Aspergerforeningen for voksne.