Autisme og autismens følgetilstande

Oplæg af Marie-Louise Max Andersen, autismekonsulent og læge i børne- og ungdomspsykiatrien.

[Opdateret 14.2.18: Slides fra foredraget er tilgængelige indtil 15.3. via dette link.]

Personer med ASF (autisme spektrum forstyrrelser) oplever ofte, at deres hverdage er fyldte med uforudsigelige oplevelser, som påvirker deres nerve- og sansesystemer på en gennemgribende måde. Dette leder ofte til en belastningstilstand, som i længden kan være medvirkende til, at barnet udvikler angst eller en anden ledsagende psykiatrisk tilstand. Disse psykiatriske følgetilstande kan være invaliderende for barnets og familiens hverdag og ydermere resultere i medicinsk behandling, som kunne være undgået, hvis barnet var blevet mødt i forhold til sine vanskeligheder tidligere.

Dette foredrag giver en generel introduktion til autisme spektrum forstyrrelser med fokus på stress-sårbarhedsmodeller og udvikling af psykiatrisk komorbiditet. Der vil være særligt fokus på angst og detektivarbejdet, der ligger i at skelne mellem, hvad der er angst, og hvad der kan forklares som en del af autismen.

Tid: Torsdag den 8.februar 2018, kl. 19.00- 21.00

Sted: Heerupsalen, Vanløse Kulturhus, Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse

Alle er velkomne, dog gælder først til mølle-princippet i forhold til pladserne i salen. Der vil være adgang til salen fra ca. 18:30, så kom gerne i god tid.