[Opdateret 06.02.2018]

Generalforsamlingen afholdes i Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse, torsdag 22. februar kl. 19-21.

22221901_1470867446334734_2796103567152875024_n.jpg

Vi får fornøjelsen af en times foredrag med manden bag AutismePlusFar, Morten Gantzler Oschlag, som vil fortælle om livet i en autistisk familie. Hvis du endnu ikke har stiftet bekendtskab med Morten, kan du med fordel læse blogindlægget her.

Desuden er der plads til nye kræfter i bestyrelsen, så har du lyst til at være med, er det en oplagt mulighed for at stille op. Vi har skrevet lidt om hvad bestyrelsesarbejdet går ud på – det kan læses her: Info om bestyrelsens arbejde  (åbner som pdf).

Da vi gerne vil servere kaffe & kage til arrangementet er tilmelding nødvendig. Det foregår via linket her: Tilmelding til foredrag og generalforsamling 2018 .

Klik her for at læse vedtægter og referater fra tidligere  generalforsamlinger

Dagsorden til generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab for 2017
 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer, skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. februar 2018 på susan.elholm@gmail.com
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:
  Der er 4 bestyrelsesmedlemmer på ordinært valg, dvs. med en valgperiode på 2 år: Tine Heerup, Martin Winge Andersen, Eva Marija Opresnik, Kathrine Felland Gunnløgsson og  Kari Gustafson.
  Følgende modtager genvalg: Tine Heerup, Martin Winge Andersen, og Eva Marija Opresnik, mens Kathrine Felland Gunnløgsson og Kari Gustafson ikke modtager genvalg.
  Derudover består bestyrelsen af: Susan Elholm og Rie Gravesen.
  Der er pt. ingen suppleanter.
  Følgende er tilknyttet bestyrelsen: Winnie Lundgren og Truels Stern.
 7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant
  Følgende medlemmer: Eva Marija Opresnik, Tine Heerup og Tanja Terndrup er på valg.
  Suppleant Gert John Jonasen er på valg.
 8. Valg af revisor
  Karsten Müller modtager genvalg.
 9. Eventuelt