Tre forældre inviterer til vælgermøde/debat om handicappede børns vilkår på Frederiksberg og vi viderebringer her deres invitation og opfordrer Frederiksbergmedlemmer til at møde op:

Kommunalvalget rykker nærmere, og mange vidt forskellige emner ligger Frederiksbergs borgere på sinde. Ét af disse emner er Frederiksberg Kommunes visioner og planer for de psykisk og/eller fysisk handicappede børn, som bor i kommunen.

Aktuelle spørgsmål er f.eks., hvordan lokalpolitikere vil arbejde for at sikre, at alle børn med handicaps får en skolegang, der tilgodeser deres behov for hjælp og støtte. Eller hvordan det ser ud for de forældre i kommunen, som har børn med f.eks en diagnose inden for autismespektret eller en ADHD-diagnose – sørger Frederiksberg Kommune for, at de også får den støtte og vejledning, de har stærkt brug for i kampen for at få hverdagen til at hænge sammen med et handicappet barn i familien?

Det vil vi gerne høre lokalpolitikernes holdninger til! Du inviteres til debatmøde om handicappede børns vilkår på Frederiksberg.

TORSDAG D. 16.NOVEMBER 2017 KL. 19 – 21.30

Mødet foregår i Multisalen på Skolen Ved Nordens Plads, Sofus Francks Vænge 32.

Vel mødt til debat!

På vegne af skolebestyrelsen på Skolen ved Nordens Plads – Monica Lindberg, Nina Skyum-Nielsen og Tanja Terndrup.

Klik for at se mere info:

Temaer vælgermøde handicappede børns vilkår på frederiksberg

Vælgermøde handicappede børns vilkår på frederiksberg