Kom til introduktionsaften om autisme

Torsdag den 18. maj 2017 kl. 19 – 21

Valby Kulturhus, 5. sal. Valgårdsvej 4 – 8, 2500 Valby

med psykolog Lise Skørbeck Westerman fra Psykologisk Ressource Center

Lise Skørbæk Westermann

Lise vil give en generel introduktion til autismespektrumforstyrrelser, herunder Asperger Syndrom, infantil autisme, atypisk autisme og “gennemgribende udviklingforstyrrelse, anden” (ofte forkortet til GUA).

Fokus i oplægget vil være på viden og teorier der kan bidrage til en øget forståelse af mennesket med autisme – både på de styrker personen besidder, men også de udfordringer personen kan møde i hverdagen.

Oplægget vil blandt andet fokusere på, hvordan de forskellige diagnoser adskiller sig fra hinanden, samt hvilke symptomer man ofte ser hos mennesker med autisme.

Herudover vil flere teorier omkring autisme blevet gennemgået.

Det vil løbende igennem oplægget blive præsenteret hvordan og hvorfor pædagogiske tiltag kan lette hverdagen for mennesket med autisme.

Oplægget henvender sig til alle, der ønsker en generel introduktion til autismespektrumforstyrrelser, f.eks. forældre, søskende og bedsteforældre eller andre pårørende. Men alle – også mennesker med en autismediagnose – er meget velkommen.

Tilmelding er ikke nødvendig. Kom dog gerne i god tid.