På bestyrelsesmødet 23. marts 2017 blev bestyrelsen for kreds København/Frederiksberg konstitueret efter en veloverstået generalforsamling og består nu af:

Formand Susan Elholm
Næstformand Kathrine Felland Gunnløgsson
Kasserer Martin Winge Andersen
Bestyrelsesmedlem Kari Gustafson
Bestyrelsesmedlem Tine Heerup
Bestyrelsesmedlem Rie Gravesen
Bestyrelsesmedlem Eva Marija Opresnik
Tilknyttet bestyrelsen Truels Sterm
Tilknyttet bestyrelsen Winnie Lundgreen

For kontaktinfo se Bestyrelsen.

Tak til Tine Heerup

tine_heerup
Vi vil gerne sige en kæmpe tak til Tine Heerup for hendes store arbejde som formand og for det store arbejde hun har gjort – og stadig gør som aktiv i foreningen – både i Hovedbestyrelsen, Repræsentantskabet, DH København og andre steder.

Susan Elholm er valgt som ny formand for kredsbestyrelsen.