Mød op og lær din kreds at kende

 

Generalforsamling og medlemsmøde

mandag den 6. marts 2017 kl. 19 – 21.00

i festsalen i Kulturstationen Vanløse, Frode Jacobsens Plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse

Vi starter med den mere formelle del, nemlig generalforsamlingen.

Efterfølgende tager vi den mere uformelle del, som vi håber, at rigtig mange medlemmer vil deltage i, og hvor der bliver lejlighed til på mere uformel vis at stille spørgsmål til medlemmer af bestyrelsen samt andre medlemmer og drøfte forhold, der ligger de enkelte medlemmer på sinde.

Dagsorden til generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab for 2016
 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:
  Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på ordinært valg, dvs. med en valgperiode på 2 år: Kari Gustafson, Rie Gravesen og Dorthe Maltesen Jensen. Kari og Rie modtager genvalg, mens Dorthe ikke modtager genvalg. Herudover består bestyrelsen af Tine Heerup, Martin Winge Andersen, Kathrine Felland Gunnløgsson og Eva Marija Opresnik, som ikke er på valg i år. Der er 2 suppleanter på valg, Susan Elholm og Aage Sinkbæk.
 1. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant
  Eva Marija Opresnik, Tine Heerup og Tanja Terndrup har været valgt i 2016. Gert Hohn Jonasen har været suppleant til repræsentantskabet.
 1. Valg af revisor
  Karsten Müller modtager genvalg.
 1. Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen, d.v.s. senest den 1.marts 2017. Forslag sendes pr. mail til Tine Heerup tine.heerup@gmail.com.

[Opslaget er genudgivet på hjemmesiden 20.2., da der er opdatering i forhold til dagsorden samt program for aftenen.]