Kreds København Frederiksberg er blevet kontaktet af ph.d.-studerende Malene Kubstrup Nelausen, som i forbindelse med et forskningsprojekt meget gerne vil i kontakt med forældre til børn med ADD/ADHD, Asperger og autisme, der skal begynde i 0. klasse i en almindelig folkeskole til sommer.

Hun skal undersøge, hvordan inkluderede elever i folkeskolens indskoling danner venskaber og fællesskaber med deres klassekammerater. Undersøgelsen skal basere sig på observationer i klassen, på fritidsinstitution, til klassefester og andre lignende sociale arrangementer for klassen samt på interviews med eleverne. Netop elevernes perspektiver vil være i centrum for undersøgelsen.

Klik her for at downloade informationsbrev med yderligere information om projektet.

For yderligere information kontakt Malene på cgp562@hum.ku.dk