det-nationale-autismeinstitut

Kom og hør om Animations- og Medieskolen ved Det Nationale Autismeinstitut (en del af Landsforeningen Autisme)

Oplæg ved Mehdi Owliaie og Linda Schwartz Larsen

Torsdag 26. januar 2017 kl.19-21

Kulturstationen Vanløse, Frode Jacobsens Plads 4, 1. sal., 2720 Vanløse

Animations- og Medieskolen i Herlev er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) målrettet unge med autisme. På Animations– og Medieskolen har de unge mulighed for at fordybe sig i linjefagene animation & game design, fotografering & movie making samt journalistik & formidling sammen med skolens dygtige og professionelle fagfolk.

Forløbet på Animations- og Medieskolen er alment dannende og har fokus på udvikling af særlige evner og interesser, ligesom den enkelte unge har mulighed for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet gennem praktikforløb.

STU-forløbet tilrettelægges individuelt ud fra de unges ressourcer og interesser med det formål at klæde de unge bedst muligt på til et selvstændigt ungdoms- og voksenliv.

Til arrangementet vil lederne af Animations– og Medieskolen, Mehdi Owliaie og Linda Schwartz Larsen, præsentere den nye STU for interesserede unge, forældre og andre interesserede. Præsentationen vil uddybe målgruppe, indhold for STU herunder linjefagene, muligheder for individuel tilrettelæggelse af forløbet, praktikmuligheder samt visitation og andet der måtte være ønske om fra deltagerne.

Alle er velkommen – tilmelding er ikke nødvendig.