Generalforsamling for kreds København/Frederiksberg
Kom og vær med til generalforsamlingen – hør om kredsens arbejde.
Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19-21
Multisalen, Skolen ved Nordens Plads
Sofus Francks Vænge 32, Frederiksberg
Alle er velkommen – ingen tilmelding.

Se skolen

Før generalforsamlingen vil der være et oplæg om skolen samt en rundvisning på denne. Skolen ved Nordens Plads er en specialskole i Frederiksberg Kommune, der blandt andet rummer børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab for 2015
  4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
  5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:

Der er fire bestyrelsesmedlemmer på ordinært valg, dvs. med en valgperiode på 2 år. Tine Heerup, Martin Winge-Andersen og Eva Marija Opresnik, der alle modtager genvalg. Endvidere er Connie Slot på valg og Connie modtager ikke genvalg. Til gengæld er Kathrine Felland Gunnløgsson, der har været tilknyttet bestyrelsen og er hjemmesideansvarlig villig til at stille op. Herudover består bestyrelsen af Kari Gustafson, Rie Gravesen og Dorte Maltesen Jensen, som ikke er på valg i år. Der er 2 suppleanter på valg, Susan Elholm og Aage Sinkbæk. Begge modtager genvalg.

7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant

Eva Marija Opresnik og Dorthe Maltesen Jensen har været valgt i 2014. Eva Marija modtager genvalg. Herudover stiller Kari Gustafson og Susan Elholm op.

8. Valg af revisor

Karsten Müller modtager genvalg.

9. Eventuelt

Klik her for at downloade Indkaldelse til generalforsamling 2016
Klik her for at downloade referat fra generalforsamling 2016
Klik her for at downloade formandens beretning 2015